2019 rok společenství

Rok 2019 je pro Diakonii ČCE rokem 30. výročí obnovení diakonické práce. Zároveň je rok 2019 rokem, který je věnován hodnotě #společenství.

O společenství Diakonie - slovo ředitele Jana Soběslavského

bw

V Diakonii si uvědomujeme a chceme tak žít a pracovat, že každý je jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme společně. Každý klient nebo zaměstnanec jsou jako malé kousíčky skládanky puzzle. Musíte najít jejich správné místo, jejich potřebnost, a když se všechno vedle sebe pěkně a správně poskládá, vznikne obraz, který vypráví o pomoci.

Povědomí společenství diakonickou práci posiluje. Do tohoto povědomí patří nejen velká šíře motivů a inspirací pro profesní jednání (jako například pravdivě sdílet informace, znalosti a zkušenosti, nebo přijímat a poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení či vnímat svou odpovědnost za sebe i celek Diakonie), ale také význam společenství ve smyslu přátelství, soudržnosti a lidského ohledu člověka k člověku. Možná se dá říct: nejen profesní spolupráce, ale také být spolu jako lidé, odpovědně a solidárně.

Pro mnohé křesťanské skupiny má slovo společenství zásadní význam, protože odkazuje na okamžik, kdy se křesťané scházejí kolem stolu Páně (k eucharistii) a nejen mezi sebou, ale napříč časy i vzdálenostmi si uvědomují svoje propojení, svoji jednotu. Toto je spojuje, říkají. I v diakonické práci chceme naše poselství – pomáhat potřebným – vnímat jako to, co nás spojuje, co z nás tvoří společenství, které má hluboký smysl a význam nejen pro nás jako zaměstnance, nejen pro naše klienty, kteří přicházejí za službou a pomocí, ale pro celou naši společnost, ve které žijeme, a kterou měníme k lepšímu, když vytváříme společenství, které se svou prací (i existencí) podílí na tom, aby život měl smysl.

K tématu společenství v letošním roce nachystáme řadu aktivit, které ho budou připomínat.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.