Společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

SPOLEČENSTVÍ

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

Nikdo nežije sám sobě… (Římanům 14,7)

Ani v Diakonii nikdo nepracuje sám pro sebe. Práce Diakonie směřuje potřebným lidem kolem nás.

Na práci v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme - nebereme je jako samozřejmost. Ceníme si spolupráce a schopnosti dorozumění jako základu dobré praxe.

Pamatujeme na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

Tvořit společenství pro nás znamená

  • v pracovním týmu pravdivě sdílet informace, znalosti, zkušenosti
  • dělit se o zkušenosti dobré praxe
  • přijímat i poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení
  • řešit konflikty a neshody
  • vnímat svou odpovědnost za sebe i celek Diakonie

Pomáháme měnit svět k lepšímu: vytváříme společenství, které se svou prací podílí na tom, aby měl život smysl.


 

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.