Naděje

Jsem stejně důležitý jako klient a mé srdce bije pro Diakonii.

NADĚJE

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. (Římanům 4,18)

Naděje je jako světlo svíce: čím větší je tma, tím jasněji světlo svítí a tím více je také potřeba. Takovou nadějí chceme v Diakonii žít i v situacích deziluzí, zklamání a bezradností. S takovou nadějí chceme sloužit.

Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci. S nadějí očekáváme zlomový okamžik. Aktivně vyhlížíme, kdy přijde pozitivní změna.

Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.

Žít z naděje pro nás znamená

  • rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti
  • trpělivost a schopnost zdravého odstupu
  • ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace
  • osobní angažovanost

Pomáháme měnit svět k lepšímu: v těžkých chvílích osobních i celé organizace nás posiluje naděje.


 

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.