Jediný neváhal pomoci

Jediný neváhal pomoci

Toho červnového pondělí jsem jako obvykle v půl šesté opouštěl své pracoviště. Cestou v autobuse MHD jsem z okénka uviděl muže, jak se sklání k jinému muži bezmocně ležícímu na zemi.

Autobus zastavil. Vystoupil jsem a šel též pomoci. Poté jsem zjistil, že ležící muž krvácí na hlavě, reaguje, ale není schopen komunikace. Podložil jsem mu hlavu svou taškou a udržoval jej při vědomí.

Pomáhající muž volal zdravotní záchrannou službu. Během čekání na příjezd zdravotní záchranné služby jsme také mávali na kolem projíždějící policejní hlídku. Ta na nás ale nereagovala.

Pomáhajícímu muži jsem poděkoval za jeho solidaritu a odhodlání pomáhat. Odvětil, že to sám neměl v životě jednoduché. V současné době se snaží spolupracovat s probační a mediační službou a řádně plnit také pracovní podmínky současného zaměstnavatele, přičemž tato kombinace není prý mnohdy úplně jednoduchá.

Je úžasné, že se tento mladý muž i přes životní nezdary snaží vytrvat a posunout svůj život správným směrem.

Byl jediný, jenž prokázal milosrdenství. On jediný se sklonil k zraněnému a jako jediný jej oslovil. Ležící muž mu nebyl lhostejný. Neváhal pomoci, za což mu patří veliké DÍKY.

Autor textu: Zdeněk Pánek, Diakonie Most

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.