Jít za hranice možností

Jít za hranice možností

Když se u paní Lidky objevily první vážnější zdravotní komplikace, absolvovala nejrůznější vyšetření. Po půlroce jí lékaři diagnostikovali amyotrofní laterální sklerózu (ALS). Jedná se o degenerativní onemocnění nervové soustavy s velmi smutnou prognózou. Devadesát procent pacientů na tuto nemoc do pěti let umírá.

Paní Lidka se rozhodla bojovat. Boj to byl nerovný! Choroba ji ze všeho nejdříve zbavila hlasu, během následujících let znehybnila ruce, nakonec i nohy. Díky láskyplné péči svých čtyř dětí a dalších blízkých, technickým vymoženostem a důvtipu svého muže ale Lidka nikdy nepřišla o možnost komunikovat se světem kolem. Ani o chuť žít.

Během nemoci Lidce pomáhala řada pečovatelek z řad členek sboru Evangelické církve. Poté se u ní vystřídaly tři pečovatelky osobní asistence z Diakonie Valašské Meziříčí.  V den pohřbu paní Lidky jedna z nich dostala osobní poděkování: „Zvláštní Dík patří Lucii S., která o Lidku pečovala v poslední fázi nemoci a byla jí nejen ošetřovatelkou, ale především skvělou chápající přítelkyní, věrným spojencem a spolehlivou výkonnou rukou uskutečňující Lidčina přání a představy.“

Tehdy jsem pochopila, že snaha udělat vše až za hranice možností byla potřebná. I když to bylo velmi náročné – fyzicky i psychicky.

Takto si představuji osobní asistenci: je velmi důležité vcítit se do druhého člověka. Pochopit, jak on vnímá a co od Vás očekává.

Paní Lidka zemřela 23. prosince 2014 v kruhu svých nejbližších. Je to velký dar MILOSRDENSTVÍ. Milosrdenství je také jedna ze čtyř hodnot Diakonie Valašské Meziříčí.

Autor textu: Lucie Salamonová, Diakonie Valašské Meziříčí

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.