Srdcem a s láskou

Srdcem a s láskou

O slově „milosrdenství“ má každý člověk svou představu. Jedno je ale jisté. Vždy je to určitá pomoc – milost, která přichází ze srdce.

Chtěla bych se podělit o příběh paní Marie, která je klientkou osobní asistence a pečovatelské služby Diakonie Valašské Meziříčí. Když jsme za paní Marií začaly docházet, byla krátkou dobu přestěhovaná u dcery, u které bydlí dodnes. Změnou bydliště paní Marii znervóznila. Zhoršil se jí zdravotní i psychický stav.

Upoutání na lůžko nesla velice těžce. Ze začátku naší péče byla plačtivá a často myslela na to, že zemře. O smrti také často mluvívala. Pro asistenty je velice náročné takovou situaci zvládnout. S kolegyněmi i s vedoucím pečovatelské služby jsme často probírali, jak paní Marii v jejích psychických obtížích pomoci.
Jakmile to její celkový zdravotní stav trošku dovolil, začaly jsme během osobní asistence s paní Marií cvičit jemnou motoriku prstů na rukou, pak procvičovat ruce, paže a nohy. Hodně jsme si povídaly a četly. To byl základ všeho dobrého.

Paní Marie se naučila znovu držet v ruce tužku, psát a kreslit. Formou hry na školu se pustila do psaní krátkých textů, počítání snadných příkladů, hraní společenských her. Paní Marie miluje každou chvíli strávenou v naši přítomnosti a dokáže ji potěšit každá maličkost.

I my se od ní máme co učit. Dnes je to pozitivní a hodná žena s andělskou tváří i pokorným přístupem k životu. Ona i její rodina jsou nesmírně vděční za naši práci.

Příběh paní Marie je jeden z mála příběhů se šťastným koncem, kdy vím, že naše práce není zaměstnání, ale poslání. Vše je o trpělivosti. Pokroky klientů jsou pro nás povzbuzením a motivací, proč tuto práci děláme – srdcem a s láskou.

Autor: Zuzana Mikulenková

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.