Den Diakonie

Co to je?

Den Diakonie je slavnost nebo setkání, které slaví středisko nebo škola Diakonie ČCE většinou společně se svým partnerským sborem ČCE.

Den Diakonie si můžete uspořádat podle svých možností a představ. Může mít podobnu slavnostních bohoslužeb nebo zahradní party, to záleží jen na vás.

Den Diakonie připomíná diakonickou práci, slouží jako povzbuzení pracovníků nebo jako setkání střediska s partnerským sborem. Jeho součástí může být více či méně rituálně a liturgicky pojaté pověřování nových zaměstnanců ke službě.

Materiály

Pro Váš Den Diakonie Vám zde nabízíme různé materiály:

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.