Fortelnost

Pracuji fortelně –  vím  co,  proč  a  jak  dělám.

FORTELNOST

Pracuji fortelně – vím co, proč a jak dělám.

Svévolníka výdělek jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou (Přísloví 11,18).

Fortelnost zahrnuje poctivou a odborně provedenou práci, posilování motivace a kompetencí zaměstnanců Diakonie. Fortelnost míří ke spokojenosti uživatelů služeb. V duchu dobré tradice chceme být nadále příkladnou a inspirativní organizací.

Pracovat fortelně pro nás znamená

  • posilovat odpovědnost za poskytování služeb
  • udržovat profesionální hranice
  • zvládat zátěžové situace
  • zvládat komunikaci
  • dodržovat mlčenlivost

Pomáháme měnit svět k lepšímu: dbáme na kvalitu a odbornost naší práce.


 

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.