2021 - rok NADĚJE

Zdá se, že letos je nám naděje potřeba více než kdy jindy. Loňský rok prověřil naši fortelnost více než bychom si přáli a doufáme, že nám připravenost a erudovanost vydrží i do dalších kalendářních měsíců. A tak se upínáme k naději. K naději, která promění náš svět.

Naděje, možná podobně jako fortelnost, začíná u porozumění významu osobního rozvoje, u hledání příležitostí k němu, abychom se někam posunuli. Kousek vstříc naději. Abychom naději uměli uchopit potřebujeme trpělivost a schopnost zdravého rozumu. Tyto vlastnosti jsme si už také dobře pocvičili v roku fortelnosti. A v neposlední řadě na cestě za nadějí potřebujeme osobní angažovanost, ochotu pracovat na strategii a rozvoji. Jinými slovy ani naděje na nás nepadá odněkud shůry, bez práce a bez přičinění. Ne nadarmo se říká, že je přáno připraveným.

Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.

Žijme tedy rok naděje, vyhlížejme k ní a vycházejme k ní.

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Opíráme se o čtyři základní hodnoty:

Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.