2020 - rok FORTELNOSTI

Fortelnost chápu jako schopnost odvést poctivou řemeslnou práci z kvalitního materiálu. Např. zedničinu. Postavit stěnu z poctivě pálených cihel. Dobře položit její základ, odizolovat ji proti vlhkosti. Postavit ji pevnou, rovnou. Použít olovnici a vodováhu. Tvrdě pracovat, až se z toho člověk zapotí. A pak za sebou vidět nějaký výsledek. Když se na takovou stěnu podíváte, tak je Vám jasné, jestli ji dělal někdo, kdo umí.

Ale co s fortelností v Diakonii?! Použití výrazu fortelnost v souvislosti se sociálními službami a speciálním školstvím některé lidi dráždí. Mě ne. Naopak si s odstupem času myslím, že je jako hodnota Diakonie dělá „fortelnost“ větší službu, než by dělala např. vágní „profesionalita“. Představa, že např. dělat pečovatelku může vlastně každý a že k tomu vlastně nepotřebuje nic moc umět, kromě toho, že má dobrý vztah k lidem, je naivní. Jistě, bez onoho dobrého vztahu to nejde, pokud ale chci dobře pečovat dlouhodobě, musím být znalosti a dovednosti lidí „od fochu“.

Musím např. umět komunikovat s lidmi, včetně specifických situací (např. s lidmi s Alzheimerovou chorobou); zvládnout techniky manipulace s lidským tělem při dopomoci s hygienou; umět uklidit domácnost klienta; individuálně plánovat péči tak, aby dopovídala potřebám a přáním klienta; mít orientační smysl a smysl pro odpovědnost (dochvilnost, evidence); musím znát své hranice, umět odpočívat, vypnout. Vlastně toho není vůbec málo, že?!

Fortelné pečování se tak vlastně od fortelné zedničiny v ledasčem možná liší méně, než by se na první pohled zdálo. Vyžaduje mnoho dovedností a zkušeností, které jsou předpokladem pro dobře odvedenou práci. Vyžaduje také odhodlání, vytrvalost.

A jak poznáte, že se pečovatelce práce povedla? Zde mají zedníci určitou výhodu. Zeď prostě stojí a má požadované vlastnosti. A co pečovatelka? Často je to zpětná vazba od klientů. Jsou ovšem také situace, kdy veškerá její profesionálně odvedená péče tuto zpětnou vazbu nemá. Toto unést a zpracovat a nenechat se tím odradit patří také k její „fortelnosti“. Ono ostatně i tomu zedníkovi se může občas stát, že za svou dobrou práci se pochvaly nedočká.

Jan Soběslavský

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Opíráme se o čtyři základní hodnoty:

Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.