2019 - rok SPOLEČENSTVÍ

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Opíráme se o čtyři základní hodnoty:

Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.